Francúzsko-slovenské programy

Vďaka bohatej francúzsko-slovenskej spolupráci a podpore Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) dnes na Slovensku existuje 12 francúzsko-slovenských univerzitných programov, ktoré sú akreditované francúzskym a slovenským ministerstvom školstva.

V rámci týchto programov hodiny prebiehajú výlučne alebo čiastočne vo francúzštine, čo umožňuje študentom absolvovať frankofónne štúdium až po magisterský stupeň priamo na Slovensku. Študenti majú navyše možnosť absolvovať časť ich štúdia vo Francúzsku. 

Štúdium francúzštiny

Na Slovensku môžete študovať aj francúzsky jazyk, francúzsku kultúru a literatúru, a to na inštitútoch romanistiky a katedrách francúzskeho jazyka v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a v Nitre.

Tieto katedry poskytujú vzdelávanie v odboroch učiteľstvo francúzskeho jazyka a prekladateľstvo a tlmočníctvo – program francúzsky jazyk a kultúra alebo francúzsky jazyk a literatúra.

Pre viac informácií, pozrite sipodrobný zoznam slovensko-francúzskych študijných programov na stránke Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).