Cenník a termíny skúšok

Cena skúšky
DELF PRIM A1.125
DELF PRIM A125
DELF PRIM A235

 

Zápisy SkúškyVýsledky
14. – 19. marec 20222. – 3. jún 2022maximálne 2 mesiace po skúške

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu dagmar.hamarova@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF PRIM

 

Cena skúšky
DELF SCOLAIRE A1
25
DELF SCOLAIRE A235
DELF SCOLAIRE B159
DELF SCOLAIRE B269

 

Zápisy SkúškyVýsledky
12. – 23. január 20229. – 10. február 2022maximálne 2 mesiace po skúške
25. apríl – 6. máj 20228. – 9. jún 2022
3. – 14. október 20222. – 3. november 2022

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu examen@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF SCOLAIRE

 Cena skúšky
Plná tarifa Zľavnená tarifa*
DELF A140 30
DELF A250 40
DELF B180 70
DELF B2100 80
DALF C1110 90
DALF C2120 100

* Pre študentov, ktorí vo Francúzskom inštitúte absolvovali aspoň jeden skupinový kurz od roku 2019 alebo študentov bilingválnych sekcií na Gym. Metodova v Bratislave alebo na Gym. Ľ. Štúra v Trenčíne.

 

 

Zápisy SkúškyVýsledky
17. – 24. január 202214. – 17. február 2022maximálne 2 mesiace po skúške
23. – 30. máj 202220. – 23. jún 2022
10. – 17. október 202210. – 15. november 2022

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

 • priamo na mieste vo Francúzskom inštitúte
 • vyplnenú a podpísanú zápisnú prihlášku pošlem mejlom na adresu cours@institutfrancais.sk
  • prihláška DELF – zľavnená tarifa
  • prihláška DELF – plná tarifa
  • prihláška DALF – zľavnená tarifa
  • prihláška DALF – plná tarifa

Viac o DELF DALF

Cena skúšky
DFP (Relations internationales)140

 

Zápisy SkúškyVýsledky
23. – 30. máj 202224. jún 2022maximálne 2 mesiace po skúške
10. – 17. október 202225. november 2022

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

 • priamo na mieste vo Francúzskom inštitúte
 • vyplnenú a podpísanú zápisnú prihlášku pošlem mejlom na adresu cours@institutfrancais.sk

 

Viac o DFP

Ako zaplatiť poplatky za skúšky?

Pre diplomy DELF PRIM a DELF SCOLAIRE

Úhrada poplatkov sa vykonáva priamo v školách.

Pre diplomy DELF DALF, DELF JUNIOR, DELF PRO a DFP

 • priamo vo Francúzskom inštitúte platobnou kartou alebo v hotovosti
 • prevodom na účet
Tatra Banka, code : 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (napr.: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
Variabilný symbol: termín skúšky
 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej žiadosti.