Cenník a termíny skúšok

Cena skúšky
DELF PRIM A1.125
DELF PRIM A125
DELF PRIM A235

 

ZápisySkúškyVýsledky
18. – 22. novembra 20194. – 7. februára 2020maximálne 2 mesiace po skúške
16. – 20. marca 2020

presunuté na neskorší termín

15. – 19. júna 2020

presunuté na neskorší termín

2. – 11. septembra 202023. – 27. novembra 2020

 

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu dagmar.hamarova@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF PRIM

 

Cena skúšky
DELF SCOLAIRE A1
25
DELF SCOLAIRE A235
DELF SCOLAIRE B159
DELF SCOLAIRE B269

 

ZápisySkúškyVýsledky
16. decembra 2019 – 10. januára 202010. – 14. februára 2020maximálne 2 mesiace po skúške
8. – 12. júna 202024. – 30. júna 2020

Skúšky sa budú konať vo Francúzskom inštitúte na Slovensku.

28. septembra – 16. októbra 20209. – 14. novembra 2020

 

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu examen@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF SCOLAIRE

 Cena skúšky
Plná tarifa Zľavnená tarifa*
DELF A140 30
DELF A250 40
DELF B180 70
DELF B2100 80
DALF C1110 90
DALF C2120 100

* Pre študentov, ktorí vo Francúzskom inštitúte absolvovali aspoň jeden skupinový kurz od roku 2018 alebo študentov bilingválnych sekcií na Gym. Metodova v Bratislave alebo na Gym. Ľ. Štúra v Trenčíne.

 

ZápisySkúšky
Výsledky
11. – 22. januára 20211. – 5. februára 2021maximálne 2 mesiace po skúške
1. – 11. júna 202123. – 29. júna 2021
11. – 22. októbra 20212. – 5. novembra 2021

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

Viac o DELF DALF

Cena skúšky
DELF PRO A1
69
DELF PRO A279
DELF PRO B189
DELF PRO B2109

 

ZápisySkúškyVýsledky
1. – 11. júna 202124. júna 2021maximálne 2 mesiace po skúške
2. novembra – 12. novembra 202125. novembra 2021

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

  • priamo na mieste vo Francúzskom inštitúte
  • vyplnenú a podpísanú zápisnú prihlášku pošlem mejlom na adresu cours@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF PRO

Cena skúšky
DFP (všetky typy skúšky)140

ZápisySkúškyVýsledky
1. – 11. júna 202125. júna 2021publikované FEI
2. novembra – 12. novembra 202126. novembra 2021

 

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

 • priamo na mieste vo Francúzskom inštitúte
 • vyplnenú a podpísanú zápisnú prihlášku pošlem mejlom na adresu cours@institutfrancais.sk

 

Viac o DFP

Ako zaplatiť poplatky za skúšky?

Pre diplomy DELF PRIM a DELF SCOLAIRE

Úhrada poplatkov sa vykonáva priamo v školách.

Pre diplomy DELF DALF, DELF JUNIOR, DELF PRO a DFP

 • priamo vo Francúzskom inštitúte platobnou kartou alebo v hotovosti
 • prevodom na účet
Tatra Banka, code : 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (napr.: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
Variabilný symbol: termín skúšky
 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej žiadosti.