Cenník a termíny skúšok

Cena skúšky
DELF PRIM A1.129
DELF PRIM A129
DELF PRIM A240 €

 

Zápisy SkúškyVýsledky
13. – 17. marec 20231. – 2. jún 2023maximálne 2 mesiace po skúške

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu dagmar.hamarova@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF PRIM

 

Cena skúšky
DELF SCOLAIRE A1
29
DELF SCOLAIRE A240€
DELF SCOLAIRE B168 €
DELF SCOLAIRE B279 €

 

Zápisy – DELF SCOLAIRE Skúšky
maximálne 2 mesiace po skúške
9. – 14. januára 202313. – 17. februára 2023
2. – 6. mája 202312. – 16. júna 2023
Zápisy – DELF JUNIOR Skúšky
9. – 13. októbra 202313. – 16. novembra 2023

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu examen@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF SCOLAIRE

 Cena skúšky
Plná tarifa Zľavnená tarifa*
DELF A146 35
DELF A258 46
DELF B192€80 €
DELF B2115 92 €
DALF C1127 99
DALF C2138 115

* Pre študentov, ktorí vo Francúzskom inštitúte absolvovali aspoň jeden skupinový kurz od roku 2020 alebo študentov bilingválnych sekcií na Gym. Metodova v Bratislave alebo na Gym. Ľ. Štúra v Trenčíne.

 

 

Zápisy SkúškyVýsledky
9 . – 20. január 20236. – 10. február 2023maximálne 2 mesiace po skúške
2. – 12. máj 20235. – 9. jún 2023
9. – 20. október 20236. – 10. november 2023

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

Viac o DELF DALF

Cena skúšky
DFP (Relations internationales)160

 

Zápisy SkúškyVýsledky
9. – 31. máj 202323. jún 2023maximálne 2 mesiace po skúške
9. – 20. október 202324. november 2023

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

 • priamo na mieste vo Francúzskom inštitúte
 • vyplnenú a podpísanú zápisnú prihlášku pošlem mejlom na adresu cours@institutfrancais.sk

 

Viac o DFP

 

Ako zaplatiť poplatky za skúšky?

Pre diplomy DELF PRIM a DELF SCOLAIRE

Úhrada poplatkov sa vykonáva priamo v školách.

Pre diplomy DELF DALF, DELF JUNIOR, DELF PRO a DFP

 • priamo vo Francúzskom inštitúte platobnou kartou alebo v hotovosti
 • prevodom na účet
Tatra Banka, code : 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (napr.: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
Variabilný symbol: termín skúšky
 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej žiadosti.

Využite prípravný kurz na skúšku

Viac info