Cenník a termíny skúšok

Cena skúšky
DELF PRIM A1.129
DELF PRIM A129
DELF PRIM A240 €

 

ZápisySkúškyVýsledky
1. – 2. február 2024maximálne 2 mesiace po skúške
19.-20. jún 2024

 

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu dagmar.hamarova@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF PRIM

 

Cena skúšky
DELF SCOLAIRE A1
29
DELF SCOLAIRE A240€
DELF SCOLAIRE B168 €
DELF SCOLAIRE B279 €

 

Zápisy – DELF SCOLAIRE Skúškymaximálne 2 mesiace po skúške
8. – 12. januára 202405. – 09. februára 2024
1. – 10. máj 2024 (len zmluvné školy)03. – 07. júna 2024

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu examen@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF SCOLAIRE

Cena skúšky
DELF JUNIOR A1
29
DELF JUNIOR A240€
DELF JUNIOR B168 €
DELF JUNIOR B279 €

 

Zápisy – DELF JUNIOR SkúškyVýsledky
11. – 20. marca 202415. – 19. apríla 2024maximálne 2 mesiace po skúške
21. – 25. oktober 202411. – 15. novembra 2024

Čo musím urobiť?

 • Zapíšem sa na skúšku počas zápisného obdobia.
 • Stiahnem si zápisnú prihlášku, ktorú potrebujem a vyplním ju.
 • Opýtam sa môjho učiteľa alebo profesora, či sa skúška bude konať v mojom školskom zariadení:
  • Ak áno, priamo sa zapíšem u môjho učiteľa / profesora
  • Ak nie, priamo sa zapíšem vo Francúzskom inštitúte alebo pošlem vyplnenú a podpísanú prihlášku mejlom na adresu examen@institutfrancais.sk

 

Viac o DELF SCOLAIRE

XXX

 Cena skúšky
Plná tarifa Zľavnená tarifa*
DELF A146 35
DELF A258 46
DELF B192€80 €
DELF B2115 92 €
DALF C1127 99
DALF C2138 115

* Pre študentov, ktorí vo Francúzskom inštitúte absolvovali aspoň jeden skupinový kurz od roku 2021 alebo študentov bilingválnych sekcií na Gym. Metodova v Bratislave alebo na Gym. Ľ. Štúra v Trenčíne.

 

 

Zápisy SkúškyVýsledky
8 . – 19. január 202412. – 16. február 2024maximálne 2 mesiace po skúške
13. – 24. máj 202410. – 14. jún 2024
7. – 18. oktober 20244. – 8. november 2024

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

Viac o DELF DALF

Cena skúšky
DFP (Relations internationales)160

 

Zápisy SkúškyVýsledky
27. – 31. máj 202414. jún 2024maximálne 2 mesiace po skúške
4. – 8. november 202422. november 2024

Na skúšku sa môžem zapísať počas zápisného obdobia:

 • priamo na mieste vo Francúzskom inštitúte
 • vyplnenú a podpísanú zápisnú prihlášku pošlem mejlom na adresu cours@institutfrancais.sk

 

Viac o DFP

 • prihláška

 

Ako zaplatiť poplatky za skúšky?

Pre diplomy DELF PRIM a DELF SCOLAIRE

Úhrada poplatkov sa vykonáva priamo v školách.

Pre diplomy DELF DALF, DELF JUNIOR, DELF PRO a DFP

 • priamo vo Francúzskom inštitúte platobnou kartou alebo v hotovosti
 • prevodom na účet
Tatra Banka, code : 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (napr.: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
Variabilný symbol: termín skúšky
 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej žiadosti.

Využite prípravný kurz na skúšku

Viac info