Vyhľadať

Príprava na skúšky DELF – DALF

Na skúšky vás pripravíme! Naše prípravné kurzy sú vedené lektormi s osvedčením opravovať skúšky DELF-DALF. Spočívajú v metodologickej príprave, v analýze špecifických častí skúšky a kritérií hodnotenia. Cieľom je zvýšiť pravdepodobnosť vášho úspechu na skúške.

Pretože nestačí mať len dobré vedomosti z francúzštiny, treba sa na skúšku aj dobre pripraviť!

         Zápisy a vstupné testy      Začiatok kurzov   
  Jesenný trimester 2020      16. – 23. septembra      26. septembra   
  Zimný trimester 2021      7. – 13. januára      16. januára   
  Jarný trimester 2021      31. marca – 8. apríla      10. apríla   

Na diaľku

9h modulyautonómne
3h školeniena dohode s prihlásenými účastníkmi
cena120 €*

 * + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1-C1-12h120 €*-A1Zápis
A2Zápis
B1Zápis
B2Zápis
C1Zápis
PRIHLÁSTE SA NA SKÚŠKU