300 miliónov francúzsky hovoriacich na svete
Kvalitné vyučovanie, #LabelFrancEducation
Francúzsky jazyk v srdci Európy
Školské výmeny a frankofónne projekty

Čo vám napadne pri slove Marec?

Oslávme spolu v maci francúzsky jazyk v rytme rozmanitých podujatí: koncerty, filmové premietania, večery spoločenských hier, výstavy

Francúzština v slovenskom školstve

Prvý a druhý cudzí jazyk

Prvý a druhý cudzí jazyk

Prvý cudzí jazyk   Od septembra 2019 je možné vybrať si na základnej škole francúzštinu ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa začne vyučovať najneskôr od 3. ročníka. Prvý cudzí jazyk na stredných školách majú žiaci ten, ktorý sa učili už na základnej škole. Druhý cudzí jazyk Výučba druhého cudzieho jazyka na základných školách nie je povinná, avšak…

Bilingválne sekcie

Bilingválne sekcie

Bilingválna sekcia je prestížnou sekciou, v ktorej sa žiaci učia francúzsky jazyk intenzívnym spôsobom, v prvom ročníku je výučbe francúzštiny venovaných 20 vyučovacích hodín týždenne. Výučba prebieha vo francúzštine (minimálne jedna tretina programu) a v slovenčine. Po francúzsky sa vyučujú štyri prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia) a francúzska literatúra. Úroveň francúzštiny absolventov bilingválnej sekcie zodpovedá úrovni…

Francúzština na univerzitách

Francúzština na univerzitách

Francúzsko-slovenské programy Vďaka bohatej francúzsko-slovenskej spolupráci a podpore Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) dnes na Slovensku existuje 12 francúzsko-slovenských univerzitných programov, ktoré sú akreditované francúzskym a slovenským ministerstvom školstva. V rámci týchto programov hodiny prebiehajú výlučne alebo čiastočne vo francúzštine, čo umožňuje študentom absolvovať frankofónne štúdium až po magisterský stupeň priamo na Slovensku. Študenti majú navyše možnosť absolvovať časť ich štúdia…

Pre učiteľov

Školenia

Školenia

Francúzsky inštitút podporuje celoživotné vzdelávanie učiteľov prostredníctvom školení na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Okrem školení vo Francúzsku, štipendií a stáží praktického výcviku, organizujeme tiež školenia s odbornými partnermi, akými sú Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Metodicko-pedagogické centrá (MPC), France Education International, … Tu nájdete všetky dostupné školenia, ktoré vám pomôžu rozvíjať a upevňovať vaše schopnosti.

Pedagogické materiály

Pedagogické materiály

 Ak chcete získať prístup k ďalším prvkom, sledujte nás na sieti IF Profs. Učíte francúzštinu ako cudzí jazyk?   Kanál TV5Monde v tom prípade pre vás ako stvorený! TV5MONDE  je audiovizuálny verejnoprávny kanál vo francúzskom jazyku a oficiálny prevádzkovateľ Medzinárodnej Organizácie Frankofónie (OIF). Jeho poslanie je propagovať frankofónnu tvorbu a francúzsky jazyk, ako aj poskytovať spoľahlivé medzinárodné informácie. TV5MONDE ponúka bezplatnú…

IF Profs

IF Profs

Pracujete v oblasti vzdelávania a frankofónie? Ste vyučujúci francúzskeho jazyka alebo iného predmetu vo francúzštine? Ste školiteľ, pedagogický koordinátor bilingválnej sekcie? Riaditeľ alebo zástupca školy? Pripojte sa k nám na IF Profs, celosvetovej profesionálnej sociálnej sieti určenej výlučne profesionálom v oblasti frankofónneho vzdelávania vytvorenej s cieľom zdieľať skúsenosti, získať prístup k pedagogickým zdrojom a ešte oveľa viac…