Vyhľadať

Články kategórie Francúzsky jazyk

Spievam po francúzsky/ zapíšte sa!

Spievam po francúzsky/ zapíšte sa!

Máte pekný hlas ? Príďte nám ho predstaviť! Odborná porota určí víťazov jednotlivých kategórii za živej podpory publika. Súťaže sa každoročne zúčastňuje približne stovka súťažiacich rozdelených do regionálnych kôl pod vedením Francúzskej aliancie Banská Bystrica, Francúzskej aliancie Košice a Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Víťaz celoslovenského finále postúpi do medzinárodného finále krajín V4. Ako sa zúčastniť?   Účastník...

Školenia

Školenia

Francúzsky inštitút podporuje celoživotné vzdelávanie učiteľov prostredníctvom školení na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Okrem školení vo Francúzsku, štipendií a stáží praktického výcviku, organizujeme tiež školenia s odbornými partnermi, akými sú Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Metodicko-pedagogické centrá (MPC), France Education International, … Tu nájdete všetky dostupné školenia, ktoré vám pomôžu rozvíjať a upevňovať vaše schopnosti.

Pedagogické materiály

Pedagogické materiály

 Ak chcete získať prístup k ďalším prvkom, sledujte nás na sieti IF Profs. Učíte francúzštinu ako cudzí jazyk?   Kanál TV5Monde v tom prípade pre vás ako stvorený! TV5MONDE  je audiovizuálny verejnoprávny kanál vo francúzskom jazyku a oficiálny prevádzkovateľ Medzinárodnej Organizácie Frankofónie (OIF). Jeho poslanie je propagovať frankofónnu tvorbu a francúzsky jazyk, ako aj poskytovať spoľahlivé medzinárodné informácie. TV5MONDE ponúka bezplatnú...

IF Profs

IF Profs

Pracujete v oblasti vzdelávania a frankofónie? Ste vyučujúci francúzskeho jazyka alebo iného predmetu vo francúzštine? Ste školiteľ, pedagogický koordinátor bilingválnej sekcie? Riaditeľ alebo zástupca školy? Pripojte sa k nám na IF Profs, celosvetovej profesionálnej sociálnej sieti určenej výlučne profesionálom v oblasti frankofónneho vzdelávania vytvorenej s cieľom zdieľať skúsenosti, získať prístup k pedagogickým zdrojom a ešte oveľa viac…

Prečo sa učiť po francúzsky?

Prečo sa učiť po francúzsky?

Frankofónia má za cieľ podporovať a rozvíjať:   francúzsky jazyk a kultúrnu a jazykovú rozmanitosť mier, demokraciu a ľudské práva vzdelávanie, odbornú prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a výskum hospodársku spoluprácu pre trvalo udržateľný rozvoj Francúzština na Slovensku francúzština je obrovským plus na trhu práce 450 francúzskych firiem a pobočiek, ktoré sídlia na Slovensku, potrebujú šikovných francúzsky hovoriacich zamestnancov kvalitné školské a študijné vzdelávacie...

LabelFrancEducation

Pečať kvality LabelFrancEducation sa udeľuje zahraničným školám, ktoré v rámci svojich oborov štúdia prispievajú k šíreniu francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry. Po prvýkrát bola tato pečať udelená v roku 2012. Pečať kvality LabelFrancEducation je uznaním a zhodnotením verejných aj súkromných škôl, ktoré svojim študentom ponúkajú rozšírenú výučbu francúzštiny a umožňujú im objaviť ďalšie predmety vyučované vo francúzštine. Ďalej má...

Francúzsko-slovenská medzinárodná škola v Bratislave

Francúzsko-slovenská medzinárodná škola v Bratislave

Toto školské zariadenie využíva dvojitú akreditáciu od francúzskeho a slovenského ministerstva školstva. EFIB je vďaka tomu jediným školským zariadením na Slovensku, ktoré ponúka školský vzdelávací program zodpovedajúci francúzskym vzdelávacím programom. Poskytuje žiakom možnosť absolvovať celú školskú dochádzku v jednom zariadení, od materskej školy až po slovenskú maturitu a francúzsky baccalauréat. Školu navštevujú nielen deti francúzskej národnosti, ale aj slovenské...

Prvý a druhý cudzí jazyk

Prvý a druhý cudzí jazyk

Prvý cudzí jazyk   Od septembra 2019 je možné vybrať si na základnej škole francúzštinu ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa začne vyučovať najneskôr od 3. ročníka. Prvý cudzí jazyk na stredných školách majú žiaci ten, ktorý sa učili už na základnej škole. Druhý cudzí jazyk Výučba druhého cudzieho jazyka na základných školách nie je povinná, avšak...

Bilingválne sekcie

Bilingválne sekcie

Bilingválna sekcia je prestížnou sekciou, v ktorej sa žiaci učia francúzsky jazyk intenzívnym spôsobom, v prvom ročníku je výučbe francúzštiny venovaných 20 vyučovacích hodín týždenne. Výučba prebieha vo francúzštine (minimálne jedna tretina programu) a v slovenčine. Po francúzsky sa vyučujú štyri prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia) a francúzska literatúra. Úroveň francúzštiny absolventov bilingválnej sekcie zodpovedá úrovni...

Francúzština na univerzitách

Francúzština na univerzitách

Francúzsko-slovenské programy Vďaka bohatej francúzsko-slovenskej spolupráci a podpore Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) dnes na Slovensku existuje 12 francúzsko-slovenských univerzitných programov, ktoré sú akreditované francúzskym a slovenským ministerstvom školstva. V rámci týchto programov hodiny prebiehajú výlučne alebo čiastočne vo francúzštine, čo umožňuje študentom absolvovať frankofónne štúdium až po magisterský stupeň priamo na Slovensku. Študenti majú navyše možnosť absolvovať časť ich štúdia...