Bronislava Jedličková je držiteľkou magisterského titulu z francúzskeho jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už viac ako 20 rokov vyučuje francúzštinu na bilingválnej sekcii Gymnázia Metodova v Bratislave, kde pôsobí aj ako zástupkyňa riaditeľky už päť rokov. Pod jej vedením škola získala prestížne ocenenie LabelFrancEducation.

Jej neúnavná angažovanosť v prospech šírenia francúzskeho jazyka a kultúry, vyžadovanie kvality a otvorenosť vyústili do organizovania početných študentských výmenných pobytov, do práce na európskych projektoch Erasmus +, účasti na mnohých podujatiach organizovaných Francúzskym inštitútom na Slovensku. Bronislava Jedličková popri školských aktivitách vydala v roku 2010 v spolupráci s Hanou Minárikovou významný francúzsko-slovenský slovník.

Blahoželáme a ďakujeme jej za jej vynikajúce služby pre slovenskú frankofónnu komunitu a za jej dynamický prínos k úspechu jej študentov!

Radi by ste sa dozvedeli viac o jazykovej a vzdelávacej spolupráci?

Prečítajte si viac tu