Pre viac informácií ohľadom výsledkov skúšok z francúzštiny kontaktujte, prosím, pani Dagmar Hamarovú mejlom (dagmar.hamarova@institutfrancais.sk) alebo telefonicky na +421 2 59 34 77 35.