Študenti mali tiež možnosť diskutovať so slovenským europoslancom Michalom Wiezikom prostredníctvom telemostu. Robert Sermek, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu v SR, vyzval mladých ľudí, aby sa zaujímali o európske otázky a prejavili svoju angažovanosť predovšetkým účasťou na európskych voľbách. Pripomenul, že Slovensko má najnižšiu volebnú účasť spomedzi členských štátov EÚ. Francúzsky veľvyslanec na Slovensku, Jeho Excelencia Pascal Le Deunff, vo svojom prejave zdôraznil, že nie je možné oddeliť energetickú krízu od súčasného konfliktu na Ukrajine a že Francúzsko počas svojho predsedníctva v Rade EÚ navrhlo spoločné opatrenia na diverzifikáciu dodávok energetických zdrojov, predvídanie a solidaritu na európskej úrovni, nezabúdajúc na ďalšiu naliehavú situáciu, ktorou je klimatická zmena.

Deviaty ročník poukázal aj na prácu prekladateľov a tlmočníkov: Miroslava Petrovská, vedúca oddelenia Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie v Európskom parlamente, priblížila študentom prácu tlmočníkov v EP. Zástupcovia Filozofickej fakulty UPJŠ predstavili gymnazistom niekoľko študijných programov, ktoré by ich mohli zaujímať, ako napríklad  Prekladateľstvo a tlmočníctvo pre európske inštitúcie.

Cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o fungovaní Európskeho parlamentu, naučiť ich vyjednávať a uzatvárať kompromisy presadzovaním hodnôt svojej politickej strany a záujmov svojej krajiny. Študenti preukázali nielen výborné rečnícke schopnosti, ale aj herecké.