Získaním osvedčenia sa pripojili do siete päťdesiatky skúšajúcich, pôsobiacich na Slovensku. Počas trojdňového kurzu sa oboznámili so špecifikami testov DELF, analyzovali rôzne aktivity ako aj nové, pozitívnejšie kritériá hodnotenia! Odteraz sa budú môcť zúčastňovať v porotách na skúškach DELF v zmluvných školách a v skúšobných centrách. Gratulujeme! 

Francúzsky inštitút na Slovensku ďakuje pedagógom za ich motiváciu pri informovaní svojich študentov o skúškach DELF. DELF (Diplôme d’études en langue française) je jediná francúzskym štátom garantovaná oficiálna skúška z francúzskeho jazyka. Získaný diplom platí doživotne a je uznávaný na celom svete.

DELF – vedieť viac