Pri príležitosti 60. výročia podpísania Elyzejskej zmluvy, ktorá spečatila priateľstvo medzi Francúzskom a Nemeckom, francúzsky veľvyslanec Pascal le Deunff a nemecká veľvyslankyňa Barbara Wolf navštívili Gymnázium Ladislava Sáru v Karlovej Vsi v pondelok 23. januára 2023. Vyučujú sa tu oba jazyky, francúzština aj nemčina. Po privítaní vedením školy a pedagogickým zborom obaja veľvyslanci diskutovali s francúzsky a nemecky hovoriacimi študentmi.

Debatovali o historickom význame Francúzsko-nemeckej zmluvy o priateľstve z roku 1963, o úlohe výučby cudzích jazykov v medzinárodnom porozumení, o práci veľvyslanca a o želaniach a cieľoch študentov do budúcnosti. Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom za ich aktívnu účasť a blahoželáme im k výbornej úrovni v moderných jazykoch. Tešíme sa na ďalšie posilnenie našich úzkych väzieb so Slovenskom, v záujme Európy.

Nech žije francúzsko-nemecké priateľstvo!