Deň sa začal príhovormi zástupcov Univerzity Komenského (Jozef Tancer, prorektor pre MV), Filozofickej fakulty (Marián Zouhar, dekan fakulty), Katedry románskych jazykov (Bohdan Ulašin, vedúci katedry) a veľvyslancov Francúzska (J. E. pán Pascal Le Deunff) a Švajčiarska (J. E. pán Nelson) na Slovensku, ako aj veľvyslanca SR vo Francúzsku (J. E. pán Igor Slobodník). Tieto prejavy poukázali na rozmanitosť a vitalitu francúzsky hovoriaceho sveta a na dôležitý prínos viacjazyčnosti.

Zástupkyne katedry románskych jazykov, pani Bednárová, Truhlářová, Púchovská a Moyšová predstavili históriu a vývoj výučby francúzskeho jazyka z pohľadu predmetov, ktoré vyučujú: literatúra, lingvistika, prekladateľstvo a tlmočníctvo či didaktika. Ich prezentácie poukázali na význam tejto katedry v kultúrnom, intelektuálnom a diplomatickom živote Slovenska.

Po krátkej prestávke nasledoval okrúhly stôl, ktorý umožnil účastníkom porovnať situáciu vo vyučovaní francúzskeho jazyka v minulosti a dnes, ako aj porovnať úroveň frankofónie v jednotlivých krajinách. Druhý okrúhly stôl zdôraznil význam kultúrnej diplomacie pre rozvoj dobrých vzťahov medzi národmi a kľúčovú úlohu francúzskeho jazyka v kariére budúcich diplomatov.

Francúzske šansóny v podaní Lucie Bujnovej, bývalej absolventky francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte UK, harmonicky dopĺňali frankofónnu atmosféru tejto veľkej slávnosti.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Filozofickej fakulty UK, Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku, združenia Francavis a IUFS.