Pri príležitosti Dní Frankofónie 2023, ktoré sú venované téme „Prekračovania hraníc“, galéria Francúzskeho inštitútu predstaví ďalšiu výstavu diel známej slovenskej maliarky Kataríny Vavrovej, ktoré sú inšpirované príbehom Malého princa od francúzskeho spisovateľa  Antoina de Saint-Exupéryho. Príbeh, ktorý bol preložený do viac ako 180 jazykov, dokonale ilustruje tému zvolenú pre tento ročník Frankofónie. Umeleckú výstavu bude sprevádzať paralelná výstava rôznych vydaní knihy preložených do viacerých jazykov.

O výstave

Akademická maliarka Katarína Vavrová, patrí k najvýraznejším a najvýznamnejším osobnostiam súčasného slovenského vizuálneho umenia – jeho poeticko-imaginatívnej línie. Jej originálnu a nadčasovú  tvorbu reprezentujú obrazy maľované na papieri, vytvárané fascinujúcim prienikom viacerých techník (gvaš, pastel, air-brush, tuš), kresby, ilustrácie ale aj  voľné grafiky. Za svoje osobité diela získala autorka  viacero prestížnych medzinárodných ocenení a svojimi dielami je zastúpená v početných súkromných i verejných zbierkach doma i v zahraničí.

Na výstave vo Francúzskom inštitúte v Bratislave sa nám autorka predstavuje maľbami a kresbami. Ich tematické rozpätie je veľmi špecifické. Vybrala si témy príznačné pre Francúzsko, ktorých sa zmocňuje s veľkou presvedčivosťou a nadšením –  Malého  princa, najznámejšie dielo Saint Exupéryho (1943), ilustrácie ku knihe jedného z najväčších francúzskych básnikov Charlesa Baudelaira “Tej, čo prešla popri mne“ v preklade Ľubomíra Feldeka a námet slávneho parížskeho kabaretu Moulin Rouge. 

Ilustrácie Kataríny Vavrovej získali mnohé významné ocenenia.  Sú výnimočné tým, že autorka sa nedá spútať literárnym príbehom a nepotrebuje si vytvoriť silnú závislosť na texte. Sú to voľné asociácie, silné maliarske príbehy a kresby, plné  fantázie, predstavivosti, invencie a poézie. Dochádza k úžasnému prepojeniu reality a fantázie, celku a detailu, farby a línie.

Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho,  túto čarokrásnu a výnimočnú rozprávku, ktorú čítame našim deťom, ale pochopíme ju, až keď sme dospelí a skúsení, autorka pretlmočila do výtvarnej podoby priam excelentne. Zásadné posolstvo – túžbu po priateľstve, o zodpovednosti za seba a za iných, smútok z osamelosti, volanie po porozumení a láskyplnom cite vyjadrila s veľkou dávkou empatie a fantázie. Jemná, decentná farebnosť, mäkké až pavučinové linky, zvýrazňujú kontúry tohto krehkého, nadčasového príbehu.

V jej bohatej ilustračnej tvorbe má Charles Baudelaire svoje výnimočné miesto. Práve tento  búrlivák,  kontroverzný, nepochopený, provokatívny, odsudzovaný,  drsný, vášnivý a niekedy aj láskavý, evokujúci ukrutný svet zla, inšpiroval maliarku k jedinečným, expresívnym a dramatických výpovediam, v ktorých nezameniteľne vystihla komplikovanosť a podstatu jeho poézie i osobnosti. Sama autorka priznáva „pri Baudelairovi som vypustila dušu, ale pri takomto bohatom texte génia to inak nejde“. A táto energia, drásavosť, autentickosť, ktorú zachytila vo svojich obrazoch je neopakovateľná a výnimočná.

Úplne novou témou v tvorbe Kataríny Vavrovej je legendárny parížsky Moulin Rouge. Autorka sugestívne stvárnila atmosféru svetoznámeho kabaretu a vytvorila smutno-krásny,  nostalgický, ale aj dynamický a expresívny príbeh o živote, zmyselnosti, láske, kráse, nespútanej  radosti z pohybu a tanca. Výber tohto námetu však nebol náhodný. Už maliarkin otec, známy výtvarník Milan Vavro sa tejto témy excelentne zmocnil a obrovská energia, ktorá žiari z jeho obrazov inšpirovala aj Katarínu Vavrovú. Zámerne si na vyjadrenie tejto témy zvolila aj techniku čiernobielej kresby. Autorka bravúrne využíva techniku pierka, ktorá je dnes u nás,  v čase počítačových  technológii vzácna a skôr ojedinelá. Ako sama hovorí jej roztancované perokresby najlepšie dokážu vyjadriť expresiu pohybu.

Ikonografia sugestívnych  obrazov sa nemení. Objavujú sa v nich ušľachtilé, nežné, krásne preduchovnené  ženské tváre,  postavy, doplnené mužskými siluetami, cez ktoré prebieha množstvo emócií a sú nasýtené  tajomstvami a významami.

Autorka sa vyhýba naratívnosti  a zámerne očisťuje príbeh od detailov. Ústredný figurálny  motív  je  len jemne dotvorený magickými detailmi – kvetinami, zvieratami, vtákmi, prírodnými  motívmi. Prehĺbenie psychologických aspektov hlavných postáv často znásobuje neutrálny, len farebne akcentovaný priestor a chvejivé štruktúry ručného japonského papiera, aby sa všetko koncentrovalo na to najpodstatnejšie –  na tváre, vyjadrujúce citové a duševné hnutia.

Katarína Vavrová však niekedy čaruje aj s farbou. Raz jemná, nežná až mysticky pôsobiaca, inokedy rozohraná do sýtych, intenzívnych až dramaticky pôsobiacich tónov  vytvára  neopakovateľnú atmosféru diel. Farbou  modeluje  tváre a tvary, naznačuje priestor, zvýrazňuje to, čo je podstatné. Pôsobivé reliéfne línie špeciálneho ručného japonského papiera, tak nepoddajného, drsného ale zároveň aj jemného,  ktorý je pre autorku  charakteristický,  majstrovsky využíva k bravúrnemu prevrstvovaniu farieb, tvarov a dejov.

Výstava vo Francúzskom inštitúte je sviatkom básne, knihy a obrazu. Je oslavou, poctou, vyznaním, výtvarným zhmotnením toho, čo pre Katarínu Vavrovú reprezentuje Francúzsko. Zobúdza, oživuje to, čo je v jej predstavách spojené s fenoménom  Francúzska, s jeho kultúrou, históriou a súčasnosťou. Z jej prác cítiť nežnosť, krehkosť,  krásu a najmä sympatiu voči tejto magickej krajine, ktorú každý z nás má rád a rád sa do nej navracia. Jej diela sú kontemplatívne, vrúcne, ale aj dramatické a neopakovateľným spôsobom zviditeľňujú autorkine emócie, predstavy a úžasnú fantáziu.

Danica Lovišková

Hlavný partner podujatia

Partner podujatia

V rámci programu Dní Frankofónie 2023

Viac info

Cover photo: „Le Petit Prince“ by coutorture is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.