Vyhľadať

Ateliér pre rodičov s malými deťmi

Prezenčný ateliér pre rodičov s deťmi vo veku 2 – 4 roky

Prvý kontakt s francúzštinou prostredníctvom spievaniek a riekaniek, postupné osvojenie si prvej slovnej zásoby cez ukazovačky, manipuláciu predmetov a pohybom v priestore.

V ranom veku sa vytvára v mozgu dieťaťa tzv. jazykové centrum, ktoré bude až do konca jeho života zodpovedné za jeho jazykový prejav. Vzniká v procese osvojovania si materinského jazyka. Ak dieťa príde do kontaktu s cudzím jazykom v ranom detstve, zaradí sa tento jazyk do už existujúceho jazykového centra materinského jazyka. Kontakt s cudzím jazykom nesie v sebe aj interkultúrny a sociálny prvok – učí dieťa prijímať inakosť, odlišnosť a vytvárať si stratégie na prekonanie bariér – nielen tých jazykových.

Sprevádzajte Vaše dieťa v jeho prvých krokoch vo francúzštine a učte sa spolu v príjemnej atmosfére, ktorá ho povzbudí a dá mu pocit bezpečia.

 Zápisy a vstupné testyDva termíny
Jesenný trimesteronline od 15. augusta 2022
prezenčne 12. – 19. septembra 2022
22. septembra – 27. októbra 2022
8. novembra – 13. decembra 2022  

Kurz spustíme po naplnení kapacity.

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 45 min / týždeň6 týždňov90 €*štvrtok10:00-10:45Zápis

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €. Tarifa 1 rodič + 1 dieťa.

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 45 min / týždeň6 týždňov90 €*utorok10:00-10:45Zápis

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €. Tarifa 1 rodič + 1 dieťa.

Upozornenie

Prezenčný kurz sa bude konať pod podmienkou, že opatrenia platné v období začiatku kurzu povolia prezenčnú formu výučby. Francúzsky inštitút si vyhradzuje právo zrušiť kurz prezenčnou formou v súlade s nariadeniami miestnych orgánov a presunúť ho do online priestoru