Uchádzačov o pobyt na Cité internationale des arts v Paríži musí podporovať jeden alebo viacerí kultúrni partneri. Títo partneri musia podať prihlášku za uchádzača.

Na Slovensku môžu byť týmito partnermi: Francúzsky inštitút na Slovensku a / alebo francúzske alebo zahraničné kultúrne štruktúry (centrum umenia, združenie, multidisciplinárne laboratórium, galéria, múzeum, zmluvná štruktúra, divadlo, miesto pre tanečnú tvorbu a pouličné umenie, koncertná sála, festival v zahraničí atď.). Vo Francúzsku budú mať prednosť prihlášky uchádzačov, ktorí majú label ministerstva kultúry.

Disciplíny, v ktorých je možné uchádzať sa o pobyt…

Umelci môžu predložiť svoj výskumný projekt na tému podľa vlastného výberu z týchto umeleckých disciplín:

 • architektúra/krajinkárstvo/urbanizmus*
 • vizuálne umenie
 • pouličné umenie/cirkus/bábkové divadlo
 • komiks
 • kino (fikcia, animácia, tvorba dokumentov)
 • kurátorstvo/kritika umenia*
 • digitálna tvorba (digitálne umenie, video hry, VR)*
 • tanec
 • dizajn/grafika
 • literatúra (fikcia, esej, literatúra pre mládež)*
 • umelecké povolania
 • móda
 • hudba (moderná, jazz, klasická, súčasná,…)
 • fotografia*
 • pluridisciplinárne projekty
 • divadlo

*Uprednostnené disciplíny Francúzskym inštitútom na Slovensku

Podmienky

Francúzsky inštitút v Paríži ponúka jednotlivé rezidencie a financuje bývanie v ateliérových bytoch s rozlohou približne 40 m2 v Cité internationale des arts, v parížskej časti Marais.

Partneri, ktorí sú naviazaní na umelca vo Francúzsku alebo v zahraničí financujú cestu, príspevok na živobytie (minimálne 700 eur mesačne) a životné náklady (víza, poistenie …) a majú na starosti podanie prihlášky v mene uchádzača. Francúzsky inštitút na Slovensku, ako partner pre slovenských uchádzačov, si hradí právo stanoviť finančný príspevok na základe svojej rozpočtovej dostupnosti na príslušný rok (2022).

Francúzsky inštitút v Paríži alebo Cité internationale des arts nebudú hradiť žiadne príspevky na výrobu umeleckých projektov.

Dĺžka pobytu

3 alebo 6 mesiacov

Prihláste sa do 29. októbra 2021

Prihlášky môžete zaslať vo francúzskom alebo anglickom jazyku týmto osobám:

Prihlášky budú preštudované a sprocesované v rámci kultúrneho oddelenia Francúzskeho inštitútu na Slovensku, ktorý zašle do Paríža zoznam navrhovaných kandidátov za slovenskú stranu do 15. novembra 2021.

Všeobecné podmienky FR / ENG