Slávnostné odovzdávanie Ceny Imra Weinera-Kráľa za rok 2020, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť v tradičnom jesennom termíne na pôde Francúzskeho inštitútu na Slovensku bude, z dôvodu pandémie a súvisiacej nemožnosti usporiadať ho v primeranej podobe, usporiadané v najbližšom vhodnom termíne v priebehu roka 2021.

Laureátom Ceny IWK za rok 2020 sa stal vynikajúci slovenský dizajnér a konštruktér aeromobilu prof. Ing. akademický sochár Štefan Klein. Pri príležitosti ceremónie odovzdávania ceny laureátovi bude v galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku inaugurovaná výstava o jeho tvorbe. V rámci podujatia by mal byť pred budovou Francúzskeho veľvyslanectva prezentovaný i funkčný exemplár aeromobilu.

Pozvánka na odložené slávnostné odovzdávanie ceny:

Cena Imra Weinera-Kráľa

Cena Imra Weinera-Kráľa je exkluzívnou poctou pre významné osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce, k dialógu týchto dvoch krajín. Udeľuje sa ako uznanie zásluh o významný kultúrny alebo spoločenský počin a prínos k zbližovaniu národov Slovenska a Francúzska. Je vyzdvihnutím tvorivého ducha a spoločenskou i morálnou odmenou za mimoriadne ľudské výkony v oblasti kultúry.

Od roku 2014 Cenu Imra Weinera-Kráľa spoločne vyhlasujú, organizujú a udeľujú občianske združenie Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa a Francúzsky inštitút v Bratislave v spolupráci s Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku. Toto ocenenie sa udeľuje pod záštitou Veľvyslanca Francúzska v Slovenskej republike J. E. p. Christopha Léonziho.

Záštitu nad udeľovaním Ceny IWK za rok 2020 prevzala i Ministerka kultúry Slovenskej republiky pani Natália Milanová.

Cenu Imra Weinera-Kráľa v bronze vytvoril akademický sochár, docent Milan Lukáč.