Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2020 je otvorená.
Predložte si svoju žiadosť do 15. júna!

Cena M. R. Štefánika vznikla z iniciatívy Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Pre viac informácií