Cité internationale des arts v Paríži ponúka každý rok na mieru šitý rezidenčný program pre umelcov, tentokrát pod novým názvom 2-12. Program je otvorený všetkým umeleckým disciplínam a národnostiam.

Poskytuje umelcom toľko času, koľko potrebejú na realizáciu svojich projektov, v rozmedzí od dva až dvanásať mesiacov.