Thomas Laurent, riaditeľ Francúzskej Aliancie v Banskej Bystrici, vystúpil na svetovom kongrese Francúzskych Aliancií, ktorý sa konal od 12. do 17. októbra 2020 v digitálnom formáte.

Son intervention portait notamment sur le passage à un enseignement à distance que la plupart des Alliances Françaises ou Instituts français a dû affronter à l’ère du COVID-19.

Vo svojom prejave sa zameral najmä na prechod na diaľkové štúdium, ktorému musela v ére  COVID-19 čeliť väčšina Francúzskych Aliancií a Francúzskych inštitútov na celom svete.