Riaditeľ Francúzskeho inštitútu Jean-Marc Cassam Chenaï, atašé pre vzdelávaciu spoluprácu Thibaut Triqueneaux prijali spolu s francúzskym veľvyslancom J.E. pánom Christophom Lónzim v stredu 14. októbra predsedu riadiaceho výboru Združenia pre francúzsku školu v Bratislave, Frederico Di Candido, a riaditeľku Francúzskej medzinárodnej školy v Bratislave, pani Geneviève Menouret.

Predmetom rozhovoru bola najmä adaptácia a prijatie žiakov francúzskej školy po prijatí hygienických opatrení na zabránenie šírenia nákazy. Oddelenie lýcea je od pondelka 12. októbra zatvorené, žiaci prešli na dištančné vzdelávanie. Materská škola, 1.a 2. stupeň ZŠ pokračujú v klasickom vyučovaní.

Diskutovali najmä o vývoj situácie na oddelení lýcea, pretože študenti v tomto školskom roku 2020 – 2021 predstavujú prvú generáciu, ktorá budúci rok bude maturovať. Lýceum sa postupne otváralo od r. 2017. V r. 2018 získalo akreditáciu slovenského Ministerstva školstva, a v r. 2019 a 2020 aj francúzskeho Ministerstva národného vzdelávania.

Francúzsku Medzinárodnú školu v Bratislave v r. 2003 založilo Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, V súčasnosti má 334 žiakov.