Pečať kvality LabelFrancEducation sa udeľuje zahraničným školám, ktoré v rámci svojich oborov štúdia prispievajú k šíreniu francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry. Po prvýkrát bola tato pečať udelená v roku 2012. Pečať kvality LabelFrancEducation je uznaním a zhodnotením verejných aj súkromných škôl, ktoré svojim študentom ponúkajú rozšírenú výučbu francúzštiny a umožňujú im objaviť ďalšie predmety vyučované vo francúzštine. Ďalej má táto pečať za cieľ propagovať u žiakov a ich rodičov dvojjazyčné excelentné vzdelávanie v zahraničí.

Pečať kvality LabelFrancEducation udeľuje francúzske ministerstvo zahraničných vecí na základe posudku vypracovaného medzirezortnou komisiou, v ktorej zasadajú zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, ministerstva školstva, Agentúry pro francúzske vzdelávanie v zahraničí a Francúzskej laickej misie.

Agendu pečate kvality LabelFrancEducation má na starosti francúzska Agentúra pre francúzske vzdelávanie v zahraničí. Od februára 2012 získalo pečať kvality LabelFrancEducation 395 bilingválnych škôl v 59 krajinách sveta, medzi ktoré patrí aj 6 škôl zo Slovenska.

V roku 2015 získali pečať kvality francúzsko-slovenské bilingválne sekcie:

V roku 2016: Športové gymnázium v Nitre
V roku 2019: Bilingválne gymnázium v Žiline