Micro-Folie, čo to je?

Program Micro-Folie je nástroj kultúrnej politiky podporovaný Ministerstvom kultúry a koordinovaný parížskou La Villette v spolupráci s 12 ostatnými inštitúciami: Centre Pompidou, Château de Versailles, Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, Festival d’Avignon, Inštitút arabského sveta, Louvre,  Musée national Picasso-Paris, Musée d’Orsay, Musée du quai Branly-Jacques Chirac, Opéra national de Paris, Réunion des musées nationaux – Grand Palais a Universcience.

Ide o digitálne múzeum, ktoré vám umožňuje vidieť a počúvať vo vysokom rozlíšení výber audiovizuálnych a obrazových diel ponúkaných vyššie uvedenými partnerskými inštitúciami, ako aj mnohými ďalšími francúzskymi a medzinárodnými inštitúciami. Súprava pozostáva z projektora a ozvučenia pracujúceho s 20 pripojenými tabletmi. Toto príslušenstvo dopĺňajú dve VR súpravy.

Micro-Folie v Bratislave

Francúzsky inštitút na Slovensku mal možnosť získať svoju súpravu Micro-Folie v marci 2022 v rámci francúzskeho predsedníctva Rady Európskej únie (PFUE). Po období oboznamovania sa a školení bol 8. júna 2022 projekt Micro-Folie slávnostne otvorený. Francúzsky inštitút pozval zástupcov partnerských škôl, ako aj pedagógov, aby sme im predstavili digitálne múzeum a jeho vzdelávacie možnosti. V ten istý deň sa uskutočnila druhá prezentácia európskej zbierky v sieti EUNIC.

Po prezentácii sa učitelia s nadšením rozhodli priniesť i svoje triedy pred koncom školského roka. Prvé triedne návštevy študentov jazykových kurzov vo Francúzskom inštitúte budú prebiehať 16. a 21. júna. Ďalší aktéri vo vzdelávacej a kultúrnej oblasti budú opäť vyzvaní, aby objavili systém s cieľom rozvíjať možnú budúcu spoluprácu.

Čo ďalej?

Francúzsky inštitút bude mať digitálne múzeum do konca roka 2022. Návštevy digitálnych zbierok Micro-Folie budú ponúkané verejnosti pravidelne, ako aj počas kultúrnych podujatí a očakávajú sa školské skupiny, najmä na začiatku nového školského roka v septembri, čím sa otvárajú nové perspektívy spolupráce najmä s Francúzskou medzinárodnou školou v Bratislave, ako i s bilingválnym gymnáziom Metodova. Ďalšia spolupráca s digitálnymi aktérmi je plánovaná v rámci podujatia Digitálny November (Novembre Numérique).