Každý účastník si mohol vyskúšať na jeden deň, aké je to byť v koži europoslanca, a zistiť v čom spočívajú ťažkosti spojené s demokratickou diskusiou o uznesení.

Akonáhle boli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté, zhromaždenie si vypočulo vystúpenia siedmich dvojíc kandidátov na projekt „Lycée d´Europe“ a hlasovalo za jedného z nich. Tento projekt, ktorý organizuje France Education International v rámci francúzskeho predsedníctva Európskej únie (január – jún 2022), umožní 82 študentom stredných škôl z celej Európy stretnúť sa v Štrasburgu od 12. do 16. februára 2022.

Slovensko budú v Štrasburgu reprezentovať dvaja študenti z bilingválneho gymnázia v Žiline, ktorí boli zvolení ostatnými účastníkmi MEP. V Štarsburgu bude pre nich pripravený bohatý program: diskusie, pracovné skupiny, návšteva európskych inštitúcií.