Aký je cieľ súťaže?

Vysvetliť za 180 sekúnd podstatu svojej doktorandskej práce jednoduchou a zábavnou formou, aby každý poslucháč pochopil, o čo v doktorandskej práci ide.

Objavte výsledky slovenských súťažiacich!