Čo je MT180?

MT180 vám ponúka možnosť naučiť sa vysvetliť jednoduchým spôsobom zložité veci širokej verejnosti. Účasť na súťaži vás naučí rečníckemu umeniu a tiež vedieť vystupovať pred publikom, čo budete môcť určite využiť aj vo vašej ďalšej kariére!

 • Táto súťaž umožňuje doktorandom predstaviť tému svojho výskumu jednoduchým spôsobom laickej verejnosti a navyše po francúzsky.
 • Každý kandidát má presne 3 minúty na jasnú, stručnú a presvedčivú prezentáciu. A to všetko pomocou jediného slajdu!
 • Ide o medzinárodnú súťaž organizovanú vo viacerých francúzsky hovoriacich krajinách sveta. Toto je piaty ročník v strednej Európe. Organizuje sa s podporou Francúzskych inštitútov v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike.
 • Súťaž sa uskutoční v dvoch fázach: v týždni od 20. marca 2023 prebehne najskôr národné kolo v každej krajine a potom 8. júna 2023 stredoeurópske finále v Prahe pod záštitou Karlovej univerzity.
 • Výkony kandidátov ohodnotí porotasvoj názor bude môcť vyjadriť aj publikum.

Čo vás čaká?

 • Kandidáti budú môcť absolvovať rečnícku prípravu na súťaž (podrobnosti sa spresnia podľa miesta pobytu kandidátov)
 • Slovenskému finalistovi uhradia organizátori cestovné a pobytové náklady súvisiace s jeho účasťou na stredoeurópskom finále v Prahe.

Chcete to vyskúšať? Ako sa zaregistrovať do súťaže?

Harmonogram

Od 16. januára do 19. februára 2023Registrácia prostredníctvom online formulára
V týždni od 20. marca 2023Prezentácie pred francúzsko-slovenskou porotou
25. marca 2023Vyhlásenie výsledkov slovenského kola na základe rozhodnutia poroty a online hlasovania publika
8. júna 2023Stredoeurópske finále na Karlovej univerzite v Prahe

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 • Ovládajú francúzsky jazyk na dostatočnej úrovni;
 • Sú zapísaní na doktorandskom štúdiu v aktuálnom akademickom roku (2022-2023) alebo majú ukončené doktorandské štúdium v predchádzajúcom akademickom roku (2021-2022) na vysokej škole na Slovensku;
 • Musia zastupovať univerzitu, na ktorej sú zapísaní v doktorandskom štúdiu. V prípade spoločného doktorátu bude kandidát zastupovať jednu z univerzít stredoeurópskeho regiónu;
 • Ich doktorandská práca by mala byť už v pokročilejšom stave výskumu;
 • Musia informovať vedúceho svojej diplomovej práce a vedúceho oddelenia o účasti na tejto súťaži;
 • Laureáti predchádzajúcich ročníkov slovenského kola sa už do súťaže nemôžu opätovne prihlásiť;
 • Musia vyplniť prihlasovací formulár do 19. februára 2023.

Všetci prihlásení uchádzači sa musia podriadiť časovému harmonogramu platnému pre všetky zapojené krajiny.