Vo štvrtok 3. decembra 2020 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny M. R. Štefánika za účasti pána Christopha Léonzi, veľvyslanca Francúzska v SR a pána Ľudovíta Paulisa, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Cenu udeľuje spoločne každé dva roky MŠVVaŠ a Francúzske veľvyslanectvo za najväčší prínos v oblasti francúzsko-slovenskej vedeckej spolupráce. O cenu sa môžu uchádzať riešitelia bilaterálnych francúzsko-slovenských vedeckých projektov, ktorí získali podporu v rámci výzvy APVV.

Tento rok sa o cenu uchádzalo trinásť kandidátov. Francúzsko-slovenská špeciálna komisia jednomyseľne vybrala projekt pani Dáše Čížkovej zo Slovenskej akadémie vied, na ktorom spolupracovala s pánom Michelom Salzet, riaditeľom oddelenia 1192 v INSERM, z Univerzity v Lille. Tento projekt sa zameriava na nové postupy liečby poranení miechy a dosiahol najviac bodov vo všetkých kritériách pre udelenie ceny. Projekt je otvorený ďalšej spolupráci, keďže vychoval dvoch nových vedeckých pracovníkov v rámci francúzsko-slovenského doktorandského štúdia. V rámci spolupráce získali aj európske zdroje, založili nové vedecké laboratóriá aj vo Francúzsku aj na Slovensku. Svoju vedeckú kvalitu preukázali aj prostredníctvom početných publikácií a získaním patentu.

Je potrebné vyzdvihnúť vysokú kvalitu predložených žiadostí. Bilaterálne vedecké projekty prispievajú k úspešnej vedeckej spolupráci medzi oboma krajinami, na ktoré nadväzujú štipendijné programy francúzskej vlády.