Program

 • Kto? Medzinárodní umelci, ktorí žijú výlučne v zahraničí.
 • Čo? Výskumné a tvorivé pobyty na dobu 3, (6 alebo 9 mesiacov v prípade inej finančnej podpory ako od Francúzskeho inštitútu)
 • Kde? V Cité internationale des arts, v časti Marais, v Paríži.
 • Kedy? Medzi aprílom 2024 a aprílom 2025.
 • Ako? viacerí kultúrni partneri. Títo partneri musia podať prihlášku za uchádzača. Na Slovensku môžu byť týmito partnermi: Francúzsky inštitút na Slovensku a / alebo francúzske alebo zahraničné kultúrne štruktúry (centrum umenia, združenie, multidisciplinárne laboratórium, galéria, múzeum, zmluvná štruktúra, divadlo, miesto pre tanečnú tvorbu a pouličné umenie, koncertná sála, festival v zahraničí atď.). Vo Francúzsku budú mať prednosť prihlášky uchádzačov, ktorí majú label ministerstva kultúry.

Kalendár

 • Uzávierka na podávanie žiadostí: 5. septembra – 08. októbra 2023
 • Posudzovanie žiadostí vo Francúzskom inštitúte: 09. októbra – 20. októbra 2023
 • Výberové konanie: December 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 06. januára 2024
 • Obdobie pobytu: Apríl 2024 – Apríl 2025

Termíny pobytu 

Dostupnosť ubytovania a kalendár aktivít na roky 2024-2025.

Dĺžka pobytu je tri, šesť alebo deväť mesiacov. Obdobia pobytu musia dodržiavať tento harmonogram (1, 2 alebo 3 po sebe idúce štvrťroky):

 • Príchod 10.4.2024 – Odchod 4.7.2024
 • Príchod 10.7.2024 – Odchod 4.10.2024
 • Príchod 9.10.2024 – Odchod 2.1.2025
 • Príchod 8.1.2025 – Odchod 3.4.2025

Disciplíny, v ktorých je možné uchádzať sa o pobyt… 

Umelci môžu predložiť svoj výskumný projekt na tému podľa vlastného výberu z týchto umeleckých disciplín:  

 • architektúra/krajinkárstvo/urbanizmus
 • vizuálne umenie
 • pouličné umenie/cirkus/bábkové divadlo
 • komiks
 • kino (fikcia, animácia, tvorba dokumentov)
 • kurátorstvo/kritika umenia
 • digitálna tvorba (digitálne umenie, video hry, VR)
 • tanec
 • dizajn/grafika
 • literatúra (fikcia, esej, literatúra pre mládež)
 • umelecké povolania
 • móda
 • hudba (moderná, jazz, klasická, súčasná,…)
 • fotografia
 • pluridisciplinárne projekty
 • divadlo

Podmienky pobytu

Francúzsky inštitút v Paríži ponúka jednotlivé rezidencie a financuje bývanie v ateliérových bytoch s rozlohou približne 40 m2 v Cité internationale des arts, v parížskej časti Marais.

Partneri, ktorí sú naviazaní na umelca vo Francúzsku alebo v zahraničí financujú cestu, príspevok na živobytie (minimálne 700 eur mesačne) a životné náklady (víza, poistenie …) a majú na starosti podanie prihlášky v mene uchádzača. Francúzsky inštitút na Slovensku, ako partner pre slovenských uchádzačov, si hradí právo stanoviť finančný príspevok na základe svojej rozpočtovej dostupnosti na príslušný rok (2023).

Francúzsky inštitút v Paríži alebo Cité internationale des arts nebudú hradiť žiadne príspevky na výrobu umeleckých projektov.

Zašlite nám vašu prihlášku do 8. októbra 2023

Prihlášky môžete zaslať vo francúzskom alebo anglickom jazyku týmto osobám:

Prihlášky budú preštudované a sprocesované v rámci kultúrneho oddelenia Francúzskeho inštitútu na Slovensku, ktorý zašle do Paríža zoznam navrhovaných kandidátov za slovenskú stranu.

Všeobecné pomienky FR/EN

Cover: Ateliers ouverts à la Cité internationale des arts.  Maria Appleton (Création textile – Portugal), lauréate 2022 de l’Institut français © Maria Norton.