Tilo Frey bola jednou z 12 žien zvolených do švajčiarskeho parlamentu v roku 1971 – roku, v ktorom ženy vo Švajčiarsku konečne získali volebné právo.

Bola jedinou ženou čiernej pleti, ktorá bola zvolená. Narodila sa v roku 1923 v Maroua v Kamerune. Ako päťročná prišla do Švajčiarska, kde urobila kariéru v politike ako členka strany Liberálov-radikálov.

Jej zvolenie do parlamentu bolo neočakávané a jej politika poznačená rôznymi nárokmi okolia : jej otec jej kládol na srdce ostať « biela ako ľalia ». Z tohto dôvodu sa neangažovala za protirasistickú politiku aj keď mala s rasizmom vlastné skúsenosti.

Zato však bojovala napríklad za právo na potrat a za politiku národnej spolupráce, ale aj za posilnenie armády. Počas celej svojej kariéry však nemala rozhodujúcu podporu svojej vlastnej strany. V nasledujúcich voľbách v roku 1975 už nebola zvolená a upadla do zabudnutia.

Až na základe iniciatívy skupiny protirasistických aktivistov po nej v roku 2019 pomenovali námestie v meste Neuchâtel, kde bývala. A nie hocijaké námestie, ale námestie Louisa Agassiza, ktorý svoje vedecké bádanie založil na nadradenosti bielej rasy.

Avšak žiadne celonárodné médium nevenovalo pozornosť premenovaniu námestia – udalosti historickej hodnoty.

Toto je pre Švajčiarsko typické: úspechy demokracie nie sú založené na politike inklúzie, ale vznikajú vďaka veľkému odhodlaniu občianskej spoločnosti. Práve tá bola hnacím motorom aj v prípade volebného práva žien.

Podujatie

Kedy: streda 3. marca, 11h – 12h30
Kde: Naživo cez MS Teams

Prednáška mapuje boj za volebné právo žien vo Švajčiarsku ako aj jeho dôsledky. Ukáže, akú úlohu v ňom hrala migrácia, ako ženy svojím volebným správaním zmenili politiku vo Švajčiarsku, čo sa odvtedy dosiahlo v oblasti rovnosti pohlaví a čo ešte treba urobiť v oblasti politickej participácie.

Prednášajúca: pani Dr. Leandra Bias, Gender & Peacebuilding Advisor, Swisspeace, www.swisspeace.com Nahrávka z prednášky a diskusie bude uverejnená neskôr.  

Zápis

Na toto podujatie sa, prosím, zapíšte vopred mailom do 1. marca, aby sme vám mohli zaslať odkaz na pripojenie: andrea.turekova@euba.sk

Do MS Teams sa prosím prihláste 5 minút pred začiatkom čítania

Organizátori

Partneri

Partneri