CinemAfrica: Rafiki

Réžia Wanuri Kahiu, Keňa, 82 min., v pôvodnom znení s anglickými titulkami

Rafiki  ukazuje Afriku ako ju u nás často nevidíme: urbánnu, plnú farieb, hudby  a radosti. A to aj napriek tomu, že otvára zložité témy. Rafiki je totiž príbehom dvoch mladých žien v Keni, ktoré sa do seba zamilujú,  pričom silne konzervatívne prostredie takémuto vzťahu nepraje. Je to príbeh prvej lásky, akurát v krajine, kde sú LGBT+ práva silne  popierané. Wanuri Kahiu pracuje s tradičnou kultúrou regiónu a pretvára  ju do moderného šatu. Vo filme sa to hmýri cukríkovými farbami a  piesňami, niekedy má blízko k muzikálu. Bez ohľadu na rôzne prekážky  ukazuje radosť zo života v Nairobi.

Film je premietaný z VOD platformy IFcinema Francúzskeho inštitútu.