Všetci potrebujeme energiu, či už na vykurovanie, na prepravu, na jedlo, na liečbu, na materiálne zabezpečenie alebo na našu obranu. Je to normálne, ako sa uvádza vo výstave „Svet bez konca“, ktorá je v súčasnosti vystavená vo Francúzskom inštitúte na Slovensku: Energia je to, čo nám umožňuje ovplyvňovať svet.

Prístup k lacnej energii je nevyhnutný pre hladký chod našej spoločnosti. Náklady na energiu sa však neobmedzujú len na jej obstarávaciu cenu. Vieme, že rôzne zdroje energie môžu mať väčší alebo menší vplyv na životné prostredie. Vieme tiež, že každá energia závisí od prírodných zdrojov a môže nás urobiť závislými od krajín, ktoré tieto zdroje vlastnia.

Ako teda môžu krajiny Európskej únie spolupracovať pri energetickom zásobovaní? O tejto otázke budeme diskutovať s dvoma hosťami:

  • Martina Olejníková, obchodnou riaditeľkou spoločnosti Veolia Slovensko, ktorá sa špecializuje na strategické aspekty energetického sektora;
  • Gillesom Lepesantom, geografom a riaditeľom výskumu v CNRS, odborníkom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európskej únii.

Podujatie bude moderovať Irena Jenčová.

Štvrtok 22. mája o 18.00 h vo Francúzskom inštitúte na Slovensku, vo francúzštine a slovenčine so simultánnym tlmočením.

Vstup zdarma