Pri príležitosti mesiaca frankofónie vás bilingválna sekcia Gymnázia J.G.Tajovského pozýva k účasti na krátkom kvíze o viacjazyčnosti. Nájdete ho v Kahoote a do 31 marca 2022 si môžete otestovať vedomosti kdekoľvek sa nachádzate … a dozviete sa odpoveď na otázku :