Ainsi, pour Mona Chollet, la question du corps doit être prise très au sérieux car elle constitue la clé d’une avancé des droits des femmes sur tous les autres plans, de la lutte contre les violences à celle contre les inégalités au travail.

Mona Chollet vo svojej knihe odsudzuje „tyraniu vzhľadu“, ktorá uzamkne ženy, mladé dievčatá a malé dievčatká do stereotypnej ženskosti. Svoju analýzu stavia na ženskej tlači, reklamných prejavoch, blogoch, televíznych seriáloch a spovediach modeliek; a na základe týchto podkladov poukazuje na to, ako módny a kozmetický priemysel udržiava sexistickú logiku a to i za cenu sebaznehodnotenia žien. Fenomén, ktorý ženy odsudzuje k trvale zlému pocitu z vlastného tela a k podriadenosti.

Pre Monu Chollet teda treba otázku tela brať veľmi vážne, pretože predstavuje kľúč k presadzovaniu práv žien na všetkých ostatných úrovniach, od boja proti násiliu až po nerovnosti v práci.

Podujatie

Kedy: od 26. marca
Kde: online

Na základe myšlienok, ktoré vo svojej knihe uvádza Mona Chollet, boli študenti rôznych škôl v Prešovskom a Košickom kraji vyzvaní, aby sa zamysleli nad témou diktátu krásy. Cieľom tohto projektu je zhromaždiť svedectvá študentov vo veku, kedy fyzický vzhľad je častokrát streadobodom ich pozornosti a starostí.

Výstava, ktorú vám ponúkame, zahŕňa tri audio reportáže študentov Inštitútu romanistiky Prešovskej univerzity, ako aj rôzne tvorivé práce študentov prešovských stredných škôl – Gymnázium Jána Adama Raymanna a Konštantínova – a Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožnave.

Ísť ďalej

Organizátori

Partneri

Partneri