Naïa by bývala na konci 19. a na začiatku 20. storočia v zrúcaninách hradu Rochefort-en-Terre.

Postava, ktorá by nejedla a nepila, bola by imúnna voči ohňu a predpovedala by budúcnosť.

Záhadná bytosť, o ktorej sa rozšírilo veľa povestí.

 

Podujatie

Kedy: utorok 23. marca
Kde: výstava a prezentácia portrétov na webstránke bilingválnej sekcie Metodova

Čarodejnica, mýtická, zlomyseľná postava alebo len nezávislá žena, predstaviteľka zmeny? Aké bolo postavenie žien v spoločnosti a v prírode v priereze času? Aké je ich miesto dnes?

Prejdime spoločne storočia a objavme tieto ikony, často súdené, prenasledované a nepochopené. Preskúmajme tento svet na jednej strane tajomný a na druhej strane plný obvinení ; tieto ženy lietajúce v noci na oblohe alebo sa transformujúce v podivné vtáky, ale taktiež symboly vzbury a emancipácie.  

Cieľom je odpovedať na položené  otázky a poukázať na väzby medzi ženami a prírodou v priereze histórie až po súčasnosť, vychádzajúc zo žien bojovníčok až po ecofeministky.

Organizátori

Partneri

Partneri