Kreativite sa medze nekladú

Študenti budú vyzvaní, aby vyjadrili všetku svoju kreativitu prostredníctvom kresby, sochy alebo fotografie, idiomatický výraz podľa vlastného výberu, ako aj jeho ekvivalent vo francúzštine.

  • 18.03.2022 – Termín dodania prác
  • 23.03.2022 – 16.00 – Vernisáž a výber 3 najlepších prác (hlasovanie verejnosti). / Café DELTA Presov

Súťaž ponúknutá žiakom stredných škôl v Prešove, Rožňave, Michalovciach, Košiach.

Informácie : estelle.kosnansky@unipo.sk.