Budeme objavovať techniky video-mapovania či trackovania použité v predstavení, či skúmať spôsoby, akým môžu byť video systémy našim partnerom či nástrojom na rozprávanie príbehov. Pracovať budeme, napríklad, so softvérmi Millumim, Max-MSP, či Cycling ’74 kontrolovanom Touch OSC.

Workshop budú realizovať: Lou Zimmer (videoumelec), Etienne Haan (hudobník), Ramona Poenaru (vizuálna umelkyňa) a Gael Chaillat (režisér).

Supported by i-Portunus. The i-Portunus Houses pilot scheme is implemented, on behalf of the European Commission, by a consortium of organisations that have been pioneers of European cultural mobility programmes themselves. Coordinated by the European Cultural Foundation (Amsterdam), the i-Portunus Houses consortium involves MitOst (Berlin) as main mobility implementer and the Kultura Nova Foundation (Zagreb) as lead in evaluation and analysis.

Cover photo: 2021-deschateauxenlair-©P.Groslier-1070977