Počas celého sobotného doobedia budete môcť:

  • nazrieť do zákulisia jazykových učební v centre Bratislavy či online kurzov
  • spoznať lektorov Francúzskeho inštitútu
  • zažiť ukážkovú lekciu francúzštiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých
  • otestovať si svoju jazykovú úroveň a zapísať sa na kurz

Taktiež budete môcť navštíviť mediatéku prostredníctvom komentovanej prehliadky a získate cenné informácie o využití členskej karty IF Pass. Objavíte bohatú zbierku dokumentov a digitálnu knižnicu Culturethèque.

Menších návštevníkov budú čakať hry a zábavné aktivity, pri ktorých sa naučia niečo nové po francúzsky alebo o Francúzsku.

Tombola

Pre všetkých návštevníkov bude pripravená aj špeciálna tombola so zaujímavými výhrami! Šťastní výhercovia získajú poukážku na kurz francúzštiny v hodnote 50 eur, ročný zápis zdarma do mediatéky a darčeky Francúzskeho inštitútu.  

Rozprestrite krídla, naučte sa po francúzsky!

  • Kurzy pre dospelých
  • Kurzy pre deti a mládež
  • Kurzy pre seniorov – začiatočníkov! (A1)
Jesenná ponuka

Pri návšteve vám vopred ďakujeme dodržiavať hygienické opatrenia

mať nasadené rúško alebo respirátor
vydezinfikovať si ruky pri vstupe
dodržiavať bezpečnú vzdialenosť

Partneri

Partneri