• Privítanie návštevníkov – priemerný čas strávený cca 1 hodina
  • Prehliadka školy o 9:00, o 9:30, o 10:00, o 10:30 a o 11:00
  • Rozhovory s učiteľmi, s vychovávateľmi a s rodičmi
  • Informácie o zápise žiakov