V roku 2021 sa vizuálna umelkyňa a performerka Ramona Poenaru a herec a režisér Gaël Chaillat vydali loďou Amorados objavovať Dunaj. Počas svojej geopoetickej cesty boli pozorní voči svetlu, farbám, zvukom, nehmotným vnemom a emóciám. Pozorovali vzťahy medzi živými organizmami, geologickými silami, klimatickými prvkami a plynutím času. Viedli dialóg s obyvateľmi žijúcimi v okolí rieky: historikmi, geografmi, prírodovedcami, architektmi, umelcami, lodníkmi, rybármi, robotníkmi. Zhromažďovali „príbehy“ tejto konkrétnej krajiny zvanej Danubia.

Po návrate vytvorili predstavenie Danubia – Mirror in the Waters.

S Danubia – Mirror of the Waters zažijú diváci pomyselnú cestu po Dunaji od prameňa až po ústie. Diváci prechádzajú interaktívnym multimediálnym predstavením, do ktorého priamo vstupujú. Na tejto participatívnej ceste, ktorá je napísaná bez textu, ale so zvukmi, obrazmi, telami v pohybe, predmetmi a vodou, ich sprevádza päť členov štábu – hudobník, výtvarník, herec a dvaja divadelníci. Každá etapa predstavenia je obrazom inšpirovaným dunajskou históriou, kultúrou a skutočným zážitkom z cestovania: germánska riečna mytológia, viedenský tanec a maľba, podunajská hudba a jazyky, búrky a záplavy, ľudské stavby, stopy a pamäť. Predmety a miesta, medzníky minulosti a súčasnosti sa prelínajú, miešajú a berú divákov na objavnú cestu Podunajskom.

Po predstavení sa uskutoční diskusia s tvorcami a účinkujúcimi a premietanie filmu, ktorý vznikol počas cesty loďou Amorados.

Supported by i-Portunus. The i-Portunus Houses pilot scheme is implemented, on behalf of the European Commission, by a consortium of organisations that have been pioneers of European cultural mobility programmes themselves. Coordinated by the European Cultural Foundation (Amsterdam), the i-Portunus Houses consortium involves MitOst (Berlin) as main mobility implementer and the Kultura Nova Foundation (Zagreb) as lead in evaluation and analysis.

Cover photo: 2021-deschateauxenlair-©P.Groslier-1060873