nedeľu 25. septembra o 19.30 Pražská komorní filharmonie s violončelistkou Camille Thomas spoločne odohrajú Koncert pre violončelo a orchester a mol, op. 129 Roberta Schumanna. Viac info

Vstupenky na nedeľný koncert môžete získať zdarma priamo v pokladnici Slovenskej filharmónie v Bratislave s odvolaním sa na Francúzsky inštitút na Slovensku. Koncert je plne hradený z dotácie sponzora Bratislavských hudobných slávností.

pondelok 26. septembra o 19.30 Filharmonický orchester Monte Carlo svojho koncert otvorí predohrou Rímsky karneval Hectora Berlioza. Viac info

sobotu 1. októbra o 19.30 taliansky ansámbl Orchestra dell’accdemia nazionale di Santa Cecilia predstaví v druhej polovici svojho vystúpenia skladby Hymne au Saint-Sacrement Oliviera MessiaenaMore Clauda Debussyho. Viac info

Francúzska hudba je už tradične zastúpená v organových recitáloch. Inak tomu nebude ani na recitáli rakúskeho organistu Johannesa Zeinlera, so skladbami Grande pièce symphonique Césara FranckaChorálu zo Symfónie č. 7 a mol Charles-Marie Widora nedeľu 2. októbra o 16.00. Viac info

Záverečný koncert festivalu v sobotu 8. októbra o 19.30 Slovenskú filharmóniu povedie dirigent Alexandre Bloch, hudobný riaditeľ Národného orchestra v Lille. V programe koncertu odznejú o. i. Koncert pre husle a orchester č. 3 h mol od Camille Saint-Saënsa a symfonická báseň Psyché Césara Francka. Viac info

Kompletný program BHS