„Medzi dvoma storočiami ako na sútoku dvoch riek“ tieto slová zdá sa Chateaubriand napísal pre Louise Louise Élisabeth Vigée le Brun. Táto maliarka portrétov sa narodila za panovania Ľudovíta XV., bola svedkom Revolúcie, zažila cisárstvo i Reštauráciu, aby tento svet opustila za Júlovej monarchie v požehnanom veku 87 rokov. Výnimočná dlhovekosť sprevádzala jej mimoriadny osud.

Talentovaná výtvarníčka, ktorá predbehla svoju dobu prenikla napriek prekážkam do prestížneho kruhu Kráľovskej maliarskej akadémie. Jej umenie zachytiť podobu robilo jej portréty boli veľmi vyhľadávanými. Jej honoráre patrili v tej dobe medzi najvyššie.

Revolúcia z nej spravila cestovateľku: z Talianska sa presunula do Ruska s medzi-zastávkou v Rakúsku cestujúc pritom Európou, ktorej jazykom bola francúzština. Bez obáv z výziev či rivality získala si kniežaciu klientelu.

Budúce pokolenia si o nej zachovali obraz pôvabnej maliarky Marie Antoinetty; menej je už známe, že v 19. storočí, poháňaná nekonečným duchom zvedavosti, Madame Vigée Le Brun otvorila dvere svojho salónu dokorán mladej romantickej generácii.

O prednášajúcej

Geneviève Haroche-Bouzinac, emeritná profesorka na Univerzite v Orléans, je autorkou prác venovaných korešpondenciám Voltaire dans ses lettres de jeunesse, (Voltaire v listoch z mladosti, Klincksieck, 1992), L’Épistolaire (Epištolár, Hachette, [1995] 2000). Vedie i časopis Épistolaire (Epištolár, Champion-Slatkine). Vydala knihu Souvenirs (Spomienky) portrétistky kráľovnej Márie-Antoinetty, Louise Élisabeth Vigée Le Brun (Champion, 2008) a napísala jej biografiu, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, histoire d’un regard (Louise Élisabeth Vigée Le Brun, príbeh jedného pohľadu), ocenenú  Chateaubriandovou cenou (2011) i cenou Mellor Book Prize  washingtonského Museum of Women in the Arts (2012). Bola i historickou poradkyňou Retrospektívy v Grand Palais, výstavy venovanej tejto umelkyni na prelome rokov 2015-2016.

V roku 2017 venovala životopis Henriette Campanovej, dôverníčke Márie-Antoinetty a zakladateľke Maisons d’éducation de la Légion d’honneur : La Vie mouvementée d’Henriette Campan (1752-1822) (Pohnutý život Henriette Campan), ocenená v roku 2018 Cenou « Honneur et Patrie » (Česť a vlasť) udeľovanej Spoločnosťou členov Čestnej légie.

V októbri 2019 sa medzi jej publikácie zaradil životopis Louise de Vilmorin, une vie de bohème (Louise de Vilmorin, život bohémky), korunovaný Akadémiou poézie, Akadémiou pre literatúru rokov 1900-1950 a Veľkou cenou literárnej biografie Francúzskej akadémie (2020).

Geneviève Haroche-Bouzinac, bola historickou poradkyňou výstavy o spisovateľke Louise de Vilmorin, « Une vie à l’œuvre » (Život v práci), predstavenej vo Francúzsku od októbra 2019 do marca 2020. Aktuálne v spolupráci pripravuje reedíciu svojho diela.