Návšteva Micro-Folie je jedinečnou príležitosťou spoznať slávne diela najväčších francúzskych a medzinárodných múzeí zadarmo a bez toho, aby ste museli vycestovať z Bratislavy! 

Je to tiež výborná príležitosť precvičiť si francúzštinu a podeliť sa o svoje dojmy s ostatnými návštevníkmi. Tešíme sa na vás (takmer) každú stredu o 17:00 vo Francúzskom inštitúte na Slovensku v zadnej časti mediatéky.

Na programe nášho digitálneho múzea Micro-Folie

  • Streda 26/10 : francúzska národná zbierka 1 
  • Streda 9/11 : francúzska národná zbierka 2
  • Streda 16/11 : francúzska národná zbierka 3
  • Streda 23/11 : zbierka Európskej únie
  • Streda 30/11 : zbierka Hauts-de-France
  • Streda 07/12 : zbierka Európske kráľovské sídla

Cover: MF Lille – Musée numérique (c) Daniel Rapaich – Dicom – Ville de Lille_hautedéf