Umelá inteligencia je v mnohých oblastiach už súčasťou nášho každodenného života a jej používanie je čoraz bežnejšie. Musíme však konštatovať, že v takých dôležitých oblastiach ako sú ľudské zdroje (používanie algoritmov pri triedení životopisov) alebo zdravotníctvo (cielená automatická diagnostika), nám umelá inteligencia niekedy ponúka riešenia poznačené rodovou predpojatosťou. Pôvod týchto predsudkov je rôzny, buď pochádzajú od samotných autorov algoritmov, alebo sa nachádzajú už vo vstupných dátach napr. v prípade automatického učenia strojov.

Účastníčky nášho okrúhleho stola sa pokúsia vysvetliť, prečo tieto predsudky existujú, aké môžu mať dôsledky a ako súčasnú situáciu zlepšiť.

Účastníčky okrúhleho stola

  • Hélène Deckx Van Ruys, vedúca pracovnej skupiny Umelá inteligencia francúzskej asociácie Laboratórium rovnosti 
  • Petra Kotuliaková, riaditeľka asociácie Aj Ty v IT, ktorá podporuje účasť žien a dievčat v informačných technológiách
  • Jana Novohradská, sekcia digitálnej agendy, MIRRI; spravodajkyňa pre nediskrimináciu v rámci pracovnej skupiny CAHAI Rady Európy
  • Serena Villata, zástupkyňa riaditeľa pre výskum, Inštitút 3IA Côte d’Azur
  • Martina Zeleňáková, profesorka, Technická univerzita v Košiciach

Diskusiu bude moderovať Lucia Yar, novinárka portálu Euractiv.

Podujatie je organizované v spolupráci s konzorciom európskej univerzity Ulysseus.

Pohľad späť na okrúhly stôl (v angličtine)