Čítanie v obidvoch termínoch bude rovnaké. Po dokončení registrácie vám bude zaslaní odkaz na aplikáciu Zoom. Prosím, odkaz si uchovajte. V prípade náhodne vyskytnutých problémov alebo otázok, kontaktujte prosím culturetheque@institutfrancais.com