*Dĺžka: 45 minút z toho 30 minút lekcia a 15 minút prezentácia o kurze, výhodách a online platforme

Rezervujte si miesto na jarných kurzoch