Autorka akad. mal. Danica Pauličková opisuje atmosféru tohto čarovného  mesta zo svojho tvorivého pobytu v ateliéri Cité internationale des Arts  v Paríži, kde žila a tvorila niekoľko rokov, v podobe básní, fotografií  a svojich diel. Je plná dojmov a citátov. V knihe je vložené aj jej  posledné dielo – horiaca katedrála Notre Dame spolu s básňou k tejto  udalosti. Texty sú preložené aj do francúzštiny.

Na vernisáži účinkujú:

PhDr. Ľuboslav Moza, kurátor výstavy

Monika Stanislavová, francúzske šansóny

Lucia Hurajová, prednes poézie