Počas karantény Parížska filharmónia (Philharmonie de Paris) rozširuje svoju ponuku online: koncerty, rozhovory a dokumentárne filmy na požiadanie, vzdelávací obsah pre celú rodinu, virtuálna návšteva hudobného múzea, hudobné zoznamy skladieb, online časopis, portál venovaný učiteľom atď.

Koncerty denne na Philharmonie live

Každý večer o 20:30 pre vás Parížska filharmónia výnimočne publikuje online jeden koncert z video archívu a to po dobu 24 hodín. Kedykoľvek máte prístup ku katalógu Philharmonie Live, ktorý obsahuje takmer 900 koncertov (z toho stovku v plnom rozsahu), rozhovory a dokumentárne filmy k dispozícii v replay zóne.

Filharmónia u vás v rodine

Objavte tiež dokumenty určené deťom a ich rodinám: múzejné nástroje, komentované a ilustrované hudobné diela, hry na hudobnú kultúru … a každý týždeň nový koncert pre mladých divákov vo videu.