Sen o slobode a ľudských právach. Slovenský disident.

Dominik Tatarka, včera a dnes (Paris 1939 – 2019), Paris Inalco 2021

Prednášajúci

  • Prof. Mária Bátorová, DrSc (Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied) predstaví osobnosť slovenského spisovateľa Dominika Tatarku a jeho vzťah k Francúzsku.
  • Ján Budaj, minister životného prostredia, akčný umelec a bývalý disident bude hovoriť o slovenskom disente, samizdatoch, živote a umení v socialistickom režime.

Pri tejto príležitosti premietneme časť filmu „Ať žije Fronda!“ s láskavým súhlasom autorov.

V spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV