„Nemôžeme zastaviť svetovú produkciu, len aby si ty mohol ísť na  záchod.“

Štyri osoby, štyri krajiny, štyri príbehy: kontrolór kvality z  Francúzska, manažér call centra zo Senegalu, robotník z Číny a inžinier z  Rumunska. Každý má svoj osobný život oddelený od ostatných, ale všetci  pracujú nepretržite pre tú istú nadnárodnú spoločnosť.  Ak práca nemá hranice, aké to má dôsledky na náš individuálny život?  Podmanivá dráma Alexandry Badea je silným a znepokojujúcim portrétom  globalizácie a nových technológií a ich ďalekosiahlych dopadov na naše  životy.

Predstavenie vo francúzskom jazyku – bez titulkov, veková skupina: od 14 rokov.

Vstupné: 8 € / 5 € (zľavnené)

Autorka: Alexandra Badea  Réžia: Stan Lesens
Účinkujú: Hugues Cordel, Guillaume De Canck, Aurélie Houser, Florian Ouzeau, Emmanuelle Sautreau, Laura Temime