Film, ktorý je inšpirovaný komédiou „14-ročný ženích“ od Andona Zaka Çajupiho. Veselohra v štyroch dejstvách je útokom na tradičný zvyk dohodnutých manželstiev.

V originálnej verzii (albánskom jazyku) s francúzskymi titulkami.

Film Dhimitëra Anagnostiho / Albánsko (1987) /  1h 25min