V auguste 1944 povstali slovenskí partizáni ako reakcia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Začali odboj, ktorý vstúpil do histórie pod názvom Slovenské národné povstanie (SNP). Táto udalosť dodnes symbolizuje boj proti diktatúre a nespravodlivosti na Slovensku. S cieľom pripomenúť si tieto udalosti a tiež pri príležitosti 80. výročia SNP organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku prednášku francúzskeho historika pána Alaina Soubigou.

Alain Soubigou je docentom na Univerzite Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Centrum Súčasných dejín strednej Európy). Uskutočnil mnohé vedeckovýskumné pobyty v strednej Európe a je autorom viacerých publikácií o dejinách strednej Európy vrátane životopisu Tomáša G. Masaryka.

Štvrtok 16. mája o 18.00 hod., Francúzsky inštitút na Slovensku.

Podujatie je organizované v spolupráci s Ústavom pamäti národa.

Simultánny preklad FR-SK.

Vstup voľný