Po krátkom priblížení svojej dráhy „sprostredkovateľa“ strednej Európy vo Francúzsku predstaví Antoine Marès vo svojej prednáške dva dôležité faktory pre pochopenie vnímania tohto regiónu vo Francúzsku: vplyv stredoeurópskych vzťahov na francúzske vnímanie a na druhej strane francúzske špecifiká tohto vnímania. Tretiu časť venuje prístupom jednotlivých vedných odborov a prezentácii sprostredkovateľov strednej Európy vo Francúzsku a v záverečnej časti sa pozrie na tieto sprostredkovania z hľadiska štyroch historických období: 19. storočie, medzivojnové obdobie, obdobie komunizmu, obdobie po roku 1989.

Tlmočenie zabezpečené SK-FR

Prednášajúci: Antoine Marès, profesor histórie na Univerzite Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Organizátori: Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Historickým ústavom SAV